Miejscem, które dostarcza niemałą ilość danych odnoszących się do poprawnej pisowni tekstu w języku angielskim, jest strona www correctme.org. Strona ta daje zatrudnienie wyspecjalizowanej kadrze edytorów, którzy dbają o to, żeby na portalu były prawidłowe oraz bieżące materiały. Ten portal został stworzony z inicjatywy grupy specjalistów oraz pasjonatów. Intencją tej witryny jest danie użytkownikom możliwości pisania prawidłowych tekstów, bez wymogu mozolnej nauki zasad językowych oraz gramatycznych języka angielskiego. Jak nie popełniać błędów gramatycznych i językowych podczas pisania po angielsku? Nie każdemu łatwo przychodzi poprawne pisanie w języku angielskim. Artykuły klarujące zawiłości pisowni występujące w języku angielskim, można odszukać na tym serwisie. Tworzeniem opracowań na temat popularnych błędów językowych, gramatycznych i fonetycznych zajmuje się doświadczona obsada zawodowców. Artykuły poruszające różne zagadnienia tłumaczące reguły odpowiedniej wymowy oraz pisowni w języku angielskim można odszukać, wśród artykułów informacyjnych dostępnych na tej stronie internetowej. https://correctme.org/cancelled-or-canceled-which-one-is-correct/ . Założyciele witryny są przekonani, że każdy użytkownik powinien mieć możliwość poprawnie posługiwać się językiem angielskim. Ten portal został stworzony, aby wszystkim zaoferować możliwość bezpłatnego zweryfikowania prawidłowości językowej i gramatycznej wybranego tekstu. Na tym portalu internetowym skontrolujesz odpowiednią pisownię, wymowę i dużo więcej. Poprawność pisowni pojedynczych słów, zwrotów lub fraz, a nawet całego tekstu można zweryfikować, przy pomocy tego portalu. Jest możliwość zamieszczania różnej długości tekstów lub pojedynczych zdań do aplikacji na tym portalu internetowym, by sprawdzić poprawność gramatyczną, językową i interpunkcyjną. Wątpliwości jak dokładnie coś napisać czasem miewają nawet osoby używające angielskiego dzień w dzień. Dużo z powszechnych omyłek wynika z tego, że w angielskim są sformułowania, które wymawia się w taki sam sposób, lecz reguły ich pisowni się od siebie różnią, dla przykładu: than i then albo who's oraz whose. Na tym portalu można znaleźć rozwiązania takich i podobnych kwestii.

Tagi: Online 2023

Brak komentarzy

Zostaw komentarz