Praktycznie 25 lat temu przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO został wytypowany Międzynarodowy Dzień Tolerancji, który obchodzony jest dnia 16 listopada. Sporo osób dzień w dzień spotyka się z brakiem akceptacji i to właśnie ta data ma o tym przypominać. Prośba do licznych instytucji publicznych, naukowców i rządów tego typu jest natchnieniem do tego, by zajęli się rozwiązaniem tego ogromnego problemu. Organizacji UNESCO mocno zależy między innymi na tym, aby wykluczyć nietolerancję przez edukowanie, ale też organizowanie wielu paneli dyskusyjnych, które mają na celu promowanie akceptacji oraz nakłonienie do braku agresji wobec osób szykanowanych z wielu powodów.

Coraz częściej powstające akty terroru, nacjonalizmu, homofobii, antysemityzmu i różnego rodzaju nietolerancji, były spowodowane stworzeniem tego rozwiązania. Stwierdzono jednak, że to właśnie te mniejszości mają do czynienia z częstą marginalizacją, dyskryminacją oraz pewnym wykluczeniem przez rówieśników. Obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji mają okazać się skuteczne w znalezieniu głębszych motywów uformowania się nietolerancji, ale także mają ostrzegać, jak groźne bywają oznaki braku akceptacji dla osób dyskryminowanych. Takie przedsięwzięcia mogą być potrzebne do tego, by obeznać się w tym, czym faktycznie jest respektowanie cudzych praw i cudzej własności, ale także objaśnić, czym jest uznanie oraz postrzeganie różnic indywidualnych. Równie dobrze ma edukować, uczyć umiejętność słuchania drugiego człowieka, rozumienia innych ludzi, a także uznania różnorodności względem kultur.

W jaki sposób w naszym kraju obchodzono Międzynarodowy Dzień Tolerancji?

Prezydenci, jak i burmistrzowie polskich miast wystosowali jednogłośny apel, w którym przedstawiają wielkie poparcie dla osób, które doznały fizycznej i werbalnej agresji wynikającej z homofobii oraz rasizmu. Prezydenci miast takich jak Warszawa, Gdańsk, Poznań, Lublin oraz Katowice podpisali się pod tymże apelem. Solidarność tego dnia będzie prezentowana przez wywieszanie tęczowych flag oraz podświetlenie budynków, jak zasygnalizował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. W szczególności w tęczowych barwach został oświetlony Pałac Kultury i Nauki oraz most Śląsko-Dąbrowski.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz